Бесплатан позив 0800-110-001    016/ 246 401 и 016 246 410

Наруџбенице – 2024

Мерење камиона и цистерни-“ – НУ- 01/24ПозивНаруџбеница
Стручно оспособљавање и усавршавање радника
(Курс основне обуке за пружање прве помоћи)-НУ-02/24
Позив
Ремонт пумпи – НР- 03/24Конкурсна
документација
Контрола ПП апарата допуна и контрола хидраната-НУ-04/24Позив
Мерење емисије загађујућих материја-НУ-05/24Позив
Признанице за шалтер – НД-06/24Позив
Репрезентација -НД-07/24Позив
Средства за хигијену -НД-08/24Позив