Бесплатан позив 0800-110-001    016/ 246 401 и 016 246 410

Пословни простор

ЈКП „Топлана“ – Врши дистрибуцију произведене топлотне енергије према корисницима изражене у м2 на нивоу града Лесковца;

leskovac-veternica1

  • Укупан пословни простор је: 108.387м2
  • Укупан стамбени и пословни простор је 330.620м2