Бесплатан позив 0800-110-001    016/ 246 401 и 016 246 410

“Рехабилитација система даљинског грејања у Србији-Фаза V” слике у овиру текста

ЈКП “Топлана” Лесковац учествује у програму “Рехабилитација система даљинског грејања у Србији-Фаза V” и у оквиру њега реализује пројекат реконструкције котларнице Дубочица.

Потенцијални понуђачи су 18.01.2023.год. обишли локацију.

Менаџмент Топлане је презентовао планиране активности предвиђене реконструкцијом котларнице.

Оквирна вредност кандидованог пројекта је 1.200.000 евра.

Реализацијом пројекта омогућиће се неопходно повећање капацитета.

Заменом старе и дотрајале опреме добиће се на већој сигурности и квалитету у производњи и дистрбуцији топлотне енергије ка крајним корисницима. Планирана аутоматизација у раду постројења повећаће се степен корисног дејства.
Осим повећања енергетске ефикасности гасификацијом котларнице, односно коришћењем природног гаса као основни енергент уместо мазута у знатној мери ће се унапредити заштита животне средине.