Бесплатан позив 0800-110-001    016/ 246 401 и 016 246 410

Гасификација котларнице “Дубочица”

У котларници “Дубочица” уграђена су два комбинована горионика гас – мазут уместо постојећих горионика на мазут чиме се ствара могућност за коришћење гаса у овој котларници али и обезбеђује се сигурност у снабдевању наших корисника током грејне сезоне у случају недостатка једног од енергената.

Циљ ЈКП “Топлана” Лесковац је стално унапређење процеса производње топлотне енергије и пружање што квалитетнијих услуга нашим суграђанима уз смањење емисије угњен диоксида.