Бесплатан позив 0800-110-001    016/ 246 401 и 016 246 410

Наруџбенице – 2019

ОБАВЕШТЕЊЕ О НОВИМ РОКОВИМА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПЦИМА НАРУЏБЕНИЦЕ ЗА 2019.Г.

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА (набавка за чајну кухињу)- НД-01/19Позив  Наруџбеница
СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ И ПАСТЕ – НД-02/19Позив  Наруџбеница
КОНТРОЛА ПП АПАРАТА – НД-03/19Позив  Наруџбеница
КОНТРОЛА ХИДРАНАТА – НУ-04/19Позив  Наруџбеница
МЕРЕЊЕ КАМИОНА И ЦИСТЕРНИ – НУ-05/19Позив  Наруџбеница
ПРИЗНАНИЦЕ ЗА ШАЛТЕР – НД-06/19Позив Спецификација Наруџбеница
ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕШЕТКУ – НУ-07/19Позив  Одлука о обустави
МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈЕ ГАСОВА – НУ-08/19Позив  Наруџбеница
ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД – НУ-09/19Позив  Наруџбеница
ВОДОВОДНИ И САНИТАРНИ МАТЕРИЈАЛ – НД -11/19ПозивСпецификација Наруџбеница
СПОЉНИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ – НР-12/19Позив Спецификација Наруџбеница
УНУТРАШЊИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ – НР-13/19Позив Спецификација Нараџбеница
КРПЉЕЊЕ ТРОТОАРА И КОЛОВОЗА – НР-14/19Позив Спецификација Наруџбеница
КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ – НД- 15/19Позив Спецификација Наруџбеница
Office Windows ПАКЕТ – НУ- 16/19Позив  Наруџбеница
НАБАВКА ДЕЛОВА И СЕРВИСИРАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА – НД-17/19Позив Спецификација Одлука о обустави
ЕЛЕКТРОПРЕМА – НД-18/19Позив Спецификација Наруџбеница
НАБАВКА ДЕЛОВА И СЕРВИСИРАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА – НД-19/19Позив Спецификација Наруџбеница
ОДРЖАВАЊЕ ВИДЕО НАДЗОРА – НУ-20/19Позив  Наруџбеница
РЕМОНТ ПУМПИ – НУ-21/19Позив  Наруџбеница
АНАЛИЗА КОТЛОВСКЕ ВОДЕ – НУ-22/19Позив Спецификација Наруџбеница
ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕШЕТКУ – НУ-23/19ПозивСпецификација 1 Спецификација 2 Наруџбеница1Наруџбеница 2
МЕРЕЊЕ ДЕБЉИНЕ ЗИДА ЦЕВИ II И III ПРОМАЈЕ ОХЛАДНОГ СНОПА – НУ-24/19Позив Спецификација Одлука о обустави
РАЧУНАРСКА ОПРЕМА – НД-25/19Позив Спецификација Наруџбеница
МЕРЕЊЕ ДЕБЉИНЕ ЗИДА ЦЕВИ II И III ПРОМАЈЕ ОХЛАДНОГ СНОПА – НУ-27/19Позив 2  Наруџбеница
ЧИШЋЕЊЕ ДИМНИХ КАНАЛА – НУ-28/19Позив  Наруџбеница
РЕКОНСТРУКЦИЈА УНУТРШЊЕГ ОСВЕТЉЕЊА КОТЛАРНИЦЕ Ц.ЗВЕЗДА – НУ-29/19Позив  Наруџбеница
ДЕФЕКТАЖА И ИЗРАДА ПРЕДМЕРА ЗА ПОКРЕТНУ РЕШЕТКУ- НУ-30/19Позив  Наруџбеница
ДЕФЕКТАЖА И ИЗРАДА ПРЕДМЕРА ЗА ПОКРЕТНУ РЕШЕТКУ- НУ-31/19Позив  Наруџбеница
БАЖДАРЕЊЕ МАНОМЕТРА – НУ- 32/19Позив Наруџбеница
УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ – НУ – 33/19Позив Спецификација Наруџбеница
УРАВНОТЕЖЕЊЕ РАДНОГ КОЛА ВЕНТИЛАТОРА – НУ – 34/19Позив Наруџбеница
УЉА, МАЗИВА И АНТИФРИЗ – НУ – 35/19Позив  Наруџбеница
БАЖДАРЕЊЕ ВЕНТИЛА СИГУРНОСТИ – НУ-36/19Позив Спецификација Наруџбеница
НАБАВКА МАНОМЕТРА И ТЕРМОМЕТРА – НД-37/19Позив Наруџбеница
ГВОЖЂЕ – НД-38/19Позив Наруџбеница
ПРЕГЛЕД ОПРЕМЕ ПОД ПРИТИСКОМ И УНУТРШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ – НУ-39/19Позив  Наруџбеница
ОСИГУРАЊЕ РАДНИКА – НУ-40/19Позив  Наруџбеница
ИСПИТИВАЊЕ РАДНЕ ОКОЛИНЕ – НУ-41/19Позив  Наруџбеница
АКТ О ПРОЦЕНИ РИЗИКА – НД-42/19Позив  Наруџбеница
ТТ ИНСТАЛАЦИЈЕ – НД-43/19Позив Спецификација Наруџбеница
АЛАТИ – НД-44/19Позив Спецификација Наруџбеница
АКОРИТ – НД-45/19Позив  Наруџбеница