Бесплатан позив 0800-110-001    016/ 246 401 и 016 246 410

Котларница Црвена звезда

Систем даљинског грејања „Црвена Звезда“

       1.Котларница

      У котларници „Црвена Звезда“ постоје три котловске јединице на угаљ, вреловодног система грејања 140°C/80 °C, укупне снаге 22МW. Две котловске јединице су типа ТЕ10, производње „Минел“ Београд саграђен 1982.године. са полумеханизованим ложењем угљем, механизованим додавањем и ручном окретном решетком. Снага поменутих јединица је 2 x 3,5 МW.

Трећа котловска јединица је сагрђена и пуштене у рад годину дана касније. Произвођач овог котла је такође „Минел“ Београд, тип котла је ТЕ15(211) са потпуно механизованим ложењем и покретном решетком,снаге 15МW.

Такође и у оквиру котларнице „Црвена Звезда“ , 2014.год. изграђена је нова котловска јединица на гас вреловодног система грејања 140°C/80 °C, снаге 10,8МW, тако да је укупна инсталисана топлотна снага у котларници „Црвена Звезда“ 32,8МW.

Произвођач овог котла је „Viessmann“.

        2.Вреловод

    Систем даљинског грејања „Црвена Звезда“ укупне инсталисане снаге 32,8МW функционише тако да се из котларнице, као извора топлоте, топлотна енергија преноси магистралним вреловодом. Као грејни флуид користи се вода температурног режима 140°C/80 °C. Цеви вреловода су смештене у бетонским каналима са поклопним плочама. Димензије цеви је од почетних NО350 до NО80 на крају. Компензација издужења између две чврсте тачке се врши аксијалним компезаторима, смештеним такође у бетонским каналима. Вреловод је грађен у периоду од 1982. до 1990.године, а реконструкција мреже у дужини од 1100м извршена је 2014.год.

Укупна дужина трасе вреловода система даљинског грејања „Црвена Звезда“ је 6140м.