Бесплатан позив 0800-110-001    016/ 246 401 и 016 246 410

Котларница С17

Систем даљинског грејања „С-17“

      1. Котларница

        Котларница у систему даљинског грејања С-17 саграђена је 1975.године као самостална блоковска котларница за потребе грејања стамбено пословног објекта С-17 и околних пословних и стамбених објеката у самом градском језгру. То је прва котларница на мазут коју је „Стамбено предузеће“ као инвеститор саградило. У котларници су монтиране три котловске јединице укупног топлотног капацитета 6,6МW, производње „Там Стадлер“ Марибор.

2008.године извршена је реконструкција котларнице,тако да се сада у котларници налазе три котловске јединице укупног капацитета 9,9МW, са могућношћу аутоматског вођења, чиме се у знатној мери повећава степен корисног дејства.

     2. Топловод

Топловод се простире у две гране, од којих је једна у бетонским каналима са поклопним плочама, ослоњен на чврсте и клизне ослонце, а друга је од предизолованих цеви који ради у режиму 110°C/80°C.