Бесплатан позив 0800-110-001    016/ 246 401 и 016 246 410

Наруџбеницe – 2022

Репрезентација – НД-01/2022ПозивНаруџбеница
Средства за хигијену – НД-02/2022ПозивНаруџбеница
Мерење камиона и цистерни -НУ-03/2022ПозивНаруџбеница
Признанице за шалтер – НД-04/2022Позив и СпецификацијаОдлука о обустави поступка
Контрола ПП апарата -НУ- 05/2022ПозивНаруџбеница
Контрола хидраната – НУ-06/2022ПозивОдлука о обустави поступка
Мерење емисије гасова – НУ-07/2022ПозивОдлука о обустави поступка
Канцеларијски материјал – НД-08/2022ПозивНаруџбеницаОдлука о раскиду уговора наруџбенице
Израда пројектне документације – НД-09/2022ПозивОдлука обустави поступка
Емисија гасова – НУ-10/2022ПозивНаруџбеница
Контрола хидраната -НУ-11/2022ПозивНаруџбеница
Водоводни и санитарни материјал – НД-12/2022ПозивНаруџбеница
Електроопрема – НД-13/22ПозивНаруџбеница
Анализа котловске воде – НУ-14/22ПозивНаруџбеница 
Набавка делова и сервисирање моторних возила – НД-15/22ПозивНаруџбеница
Рачунарска опрема – НД-16/22ПозивНаруџбеница
Уравнотежење радног кола вентилатора – НУ -17/22ПозивНаруџбеница
Фарбарски и молерски материјал -НД – 18/22ПозивНаруџбеница
Баждарење вентила сигурности – НУ – 19/22ПозивНаруџбеница
Канцеларијски материјал – НД – 20/22ПозивОдлука о обустави поступка
Израде греде и шамотирање – НР -21/22Конкурсна документацијаОдлука о обустави поступка
Санација циклона К-III – НР -22/22Конкурсна документацијаОбавештење о закљученом уговору
Израда греде и шамотирање -НР -23/22Конкурсна документацијаОбавештење о закљученом уговору
Периодични преглед унутрашње гасне инсталације – НУ – 25/22Позив
Периодични преглед унутрашње гасне инсталације – НУ – 26/22 поновљенПозивНаруџбеница
Услуга ревизије – НУ – 27/22ПозивНаруџбеница
Преглед опреме под притиском НУ – 28/22ПозивНаруџбеница
Таблетирана со и кухињска со за НРВ – НД – 29/22ПозивНаруџбеница
Хидразин и тринатријум фосфат – НД – 30/22ПозивНаруџбеница
Уља, мазива и антифриз – НД – 31/22ПозивНаруџбеница
Спољашњи и унутрашњи грађевински радови – НР- 32/22Конкурсна документацијаОдлука о обустави поступка
Колективно осигурање радника -34/22ПозивНаруџбеница
Набавка материјала и опреме од гвожђа – НД-35/22Позив
Гориво – НД-38/22Конкурсна документација
Алати – НД-40/22Позив