Бесплатан позив 0800-110-001    016/ 246 401 и 016 246 410

Организација

ЈКП „Топлана“ – Лесковац послује у 3 сектора;

  • Сектор економско – финансијских послова
  • Сектор општих и правних послова
  • Технички сектор

Технички сектор има 4 организационе јединице;

  • Сервисна служба —- ул. Булевар ослобођења бр.149 —- тел: 016/242-566
  • Котларница „Црвена звезда“ —– ул. 28.мар ББ —- тел: 016/251-767
  • Котларница „Дубочица“ —– ул. Дубочица ББ —- тел: 016/222-316
  • Котларница „С-17“—– ул. Косте Стаменковића бр.18 —- тел: 016/216-290