Бесплатан позив 0800-110-001    016/ 246 401 и 016 246 410

Историјат

A-Технички развој

Почетак првог колективног грејања у Лесковцу био је давне 1960.године.У тој години прва индивидуална котларница за колективно грејање стамбено-пословног објекта у ул. Стојана Љубића бр.14,са 12 станова и 1200м2 пословног простора.Котларница је била капацитета 450 КW,а као гориво је користила угаљ.Организацију грејања вршио је Задружни савет, као корисник пословног простора.
Следеће 1961.године саграђена је пословна зграда,“Осмоспратница“ и у њој такође индивидуална котларница са 3 котла,укупног капацитета 1,2 МW. Организацију грејања вршила је СО Лесковац. Са развојем стамбене изградње развија се и изградња тих локалних-индивидуалних котларница.
Тако је 1963.године изграђена котларница за грејање тада највећег стамбеног објекта,“Јужни блок“,капацитета 1МW која је као гориво користила угаљ. Организацију грејања у тој згради је вршио кућни савет.
После тог периода почиње период развоја вишег степена организованог грејања,изградња блоковских котларница. Прва већа блоковска котларница саграђена је 1965.год. на локацији објекта С-10, капацитета око 3 МW,са уграђеним филтерима за третман димних гасова и са великим складиштем за угаљ. Из те котларнице топлотном енергијом је било снабдевано више објеката становања и пословни простор у окружењу. Тада стамбено предузеће почиње да пружа услугу грејања и преузима остале котларнице.
И даље се наставља тренд развоја блоковских котларница, тако да се у периоду од 1965-1975.године граде још 2 блоковске котларнице и то:
     1. Котларница у стамбеном објекту С-15 капацитета око 2,5 МW, ложена угљем, а ради грејања стамбених објеката С-15,С-12 са простором где је смештен Дечји вртић, као и грејање пословног простора саграђеног између горе поменута 2 стамбена објеката, солитера С-15 и С-12.
     2. Котларница у стамбеном објекту солитера С-17 у улици Косте Стаменковића, капацитета 6,6 МW, са 3 котловске јединице која као гориво користе мазут. То је прва котларница из оквира стамбеног предузећа која као гориво користи мазут      Како је изградња стамбеног и пословног простора доживела експанзију у периоду после 1975.године појавила се потреба за изградњом већих реонских котларница.Године 1975. почиње изградља стамбених објеката у насељу Дубочица са: 1650 станова, школа, дечјег вртића, тржних центара. Следеће 1976.године, почиње изградња реонске котларнице  снаге 19,5 МW са три котловске јединице које као гориво користе мазут.
Године 1980. почиње изградња реонске котларнице „Црвена Звезда“ укупног капацитета 22 МW са 3 котловске јединице (2 x 3.5 МW и 1 x 15 МW) које као гориви користе угаљ.
Изградњом ове 2 реонске котларнице створена је могућност не само да се греју новосаграђени објекти већ и могућност да се угасе дотрајале локалне, индивидуалне и блоковске котларнице.Тиме је постигнут вишеструки ефекат. Грејање је постало економичније,квалитетније и, што је најважније, из експлоатације су избачени велики загађивачи ваздуха и околине.Једном речју је у граду постигнут виши ниво комуналног стандарда. Са почетком експлоатације реонских котларница, котларнице „Дубочица“ 1978.године, котларнице „Црвена Звезда“ 1982.године почиње и гашење локалних и блоковских котларница.
Најпре, године 1982. угашена је блоковска котларница „С-10“, године 1984. котларница у објекту Јужни блок, 1985.године котларница „С-15“, 1991.године котларница у згради „Осмоспратница“ и на крају, 1992.године котларница у згради Технолошког факултета.
Данас, функцију производње и испоруке топлотне енергије ЈКП „Топлана“ обавља из 3 извора и то: „Црвена Звезда“ снаге 22 МW, „Дубочица“ снаге 19,5 МW и С-17 снаге 9 МW.
Са развојем котларница и топлотних извора у оквиру топлификационог система, прати се развој и проширење подземног вреловодног развода и то како примарног, магистралног, тако и прикључног вреловода. Од почетних 200м магистралног цевовода, данас је Топлана власник близу 11.000м трасе вреловода, односно 22.000м цеви вреловода. 

Б-Организационе промене

Са првим грејањем објеката колективног становања организацију грејања су обављали кућни савети, а у пословним објектима сваки власник објекта (СО и Задружни савез). Тек 1965.године предузеће за пружање стамбених услуга преузима улогу организације функције грејања. У периоду од 01.11.1978. године до 31.01.1979. године са променом у организацији целокупне комуналне привреде, функцију грејања обавља предузеће Компред“, да би у периоду после тога, односно од 1979.године до 1990.године, функција грејања била поверена предузећу „Дом“. Априла месеца 1990. године, Актом о оснивању донетим од стране СО Лесковац, а у складу са законским прописима, основано је Јавно комунално предузеће „Топлана“ са основном делатношћу производње и дистрибуцијом топлотне енергије. Истим актом ЈКП Топлана је постала и носиоц развојног програма топлификације и гасификације града.