Бесплатан позив 0800-110-001    016/ 246 401 и 016 246 410

Стамбени простор

ЈКП „Топлана“ –  Врши дистрибуцију произведене топлотне енергије према корисницима изражене у м2 на нивоу града Лесковца;

cropped-9278902.jpg

  • Укупан стамбени простор је: 222,233м2
  • Укупан стамбени и пословни простор је 330,620м2