Бесплатан позив 0800-110-001    016/ 246 401 и 016 246 410

Архива – 2018.година

План ЈН за 2018

ПРЕДХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА МАЗУТ
ПРЕДХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УГАЉ

ОБАВЕШТЕЊЕ О НОВИМ РОКОВИМА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПЦИМА НАРУЏБЕНИЦЕ ЗА 2018.Г.

Репрезентација у пословним просторијама НУ-01/18ПозивНаруџбеница
Средства за хигијену НУ-02/18ПозивНаруџбеница
Контрола ПП апарата НУ-03/18ПозивСпецификацијаНаруџбеница
Оспособљавање радника НУ-04/18ПозивСпецификацијаНаруџбеница

Office Windows paket НУ-5/18

Позив

Наруџбеница
Мерење камиона и цистерни НУ-6/18ПозивСпецификација Наруџбеница
Таблетирана со и кухињска СО за ХПВ НД-7/18ПозивСпецификацијаНаруџбеница
Признанице за шалтер НД-8/18 ПозивСпецификацијаНаруџбеница
Емисија гасова НУ-9/18ПозивСпецификацијаНаруџбеница
Акорит НД-10/18ПозивНаруџбеница
Допуна ормарића за прву помоћ НД-12/18ПозивСпецификацијаНаруџбеница
Спољашни грађевински радови НР-13/18ПозивСпецификација Наруџбеница
Унутрашњи грађевинси радови НР-14/18 ПозивСпецификација Наруџбеница
Крпљење тротоара и коловоза НР-15/18ПозивСпецификацијаНаруџбеница
Канцеларијски материјал НД-16/18ПозивСпецификацијаНаруџбеница
Набавка делова и сервисирање моторних возила НД-17/18ПозивСпецификацијаНаруџбеница
Електроопрема НД-18/18ПозивСпецификацијаНаруџбеница
Пројектно техничка документација за озакоњење постојећих објекта котларнице „Дубочица“ НУ-19/18 ПозивНаруџбеница
Рачунарска опрема НД-20/18ПозивСпецификацијаОдлука о обустави
Услуге демонтаже, дефектаже и ремонт циркулационих и рециркулационих пумпи НУ-22/18ПозивСпецификација Наруџбеница
Рачунарска опрема НД-23/18ПозивСпецификацијаНаруџбеница
Лекарски преглед НУ-24/18Позив Наруџбеница
ТТ Инсталације НД-25/18ПозивСпецификацијаОдлука о обустави
ТТ Инсталације НД-26/18ПозивСпецификацијаОдлука о обустави
Демонтажа и уградња нових акцијалних компезатора на магистралном вреловоду Ц. Зведа НД-27/18ПозивСпецификацијаНаруџбеница
Уградња дводелних лоптастих вентила у шахтама на магистралном вреловоду котларнице Ц. Звезда НД 28/18ПозивСпецификацијаНаруџбеница
Уравнотежење радног кола вентилатора НУ-29/18ПозивСпецификацијаОдлука о обустави
Уравнотежење радног кола НУ-30/18ПозивСпецификацијаНаруџбеница
Анализа котловске воде НУ-31/18ПозивСпецификацијаНаруџбеница

Уградња вентила на усисном и потисном воду у котларници Ц.Звезда НУ-32/18

Позив

Наруџбеница

Одржавање видео надзора (видео камере) НУ-33/18

Позив

Наруџбеница
Замена екранских цеви НУ-34/18ПозивСпецификацијаНаруџбеница
По налогу инспектора НУ-35/18ПозивСпецификацијаНаруџбеница
Шамотирање НР-36/18ПозивСпецификацијаОдлука о обустави
Шамотирање НР-37/18ПозивСпецификацијаНаруџбеница
Преглед димњака НР-38/18ПозивСпецификацијаНаруџбеница
Баждарење манометра НД-39/18ПозивСпецификацијаНаруџбеница
Баждарење вентила сигурности НУ-40/18ПозивСпецификацијаНаруџбеница
Услуге ревизије НУ-41/18ПозивСпецификацијаНаруџбеница
Пуњење Боце (Ацетилен и Кисеоник) НУ-42/18ПозивСпецификацијаНаруџбеница
Хидразин хидрат и тринатријум фосфат НД-43/18ПозивСпецификацијаНаруџбеница
Уље и Мазива (Филтери) НД-44/18ПозивСпецификацијаНаруџбеница
Фарбарски и молерски материјал НУ-45/18ПозивСпецификацијаНаруџбеница
ХТЗ Опрема НД-46/18ПозивСпецификацијаНаруџбеница

Посебна одлука за ПП заштиту НД-47/18

Позив

Наруџбеница
ТТ инсталације НД-48/18ПозивСпецификацијаНаруџбеница
Дератизација и дезисекција НУ-49/18ПозивСпецификацијаНаруџбеница

Колективно осигурање радника НУ-50/18

Позив

Наруџбеница

Систем за централни надзор и управљање пумпе- С-17

Позив

Спецификација
Наруџбеница
Алати НД-51/18ПозивСпецификацијаНаруџбеница
„ЈНМВ-Д-01/18 – НАБАВКА ВЕНТИЛА“
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА 
ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА – 08.03.2018.
 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
„ЈНВВ-Д-02/18 – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА“
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
„ЈНВВ-Д-03/18 – УГАЉ“
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА 19.04.2018
  ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА 27.04.2018
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
„ЈНВВ-Д-04/18 – УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ – МАЗУТ ЗА СЕЗОНУ 2018/2019″
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
„ЈНМВ-У-05/18 – БАЖДАРЕЊЕ И СЕРВИС МЕРАЧА ТОПЛОТЕ (КАЛОРИМЕТАРА)“
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
„ЈНВВ-У-06/18 – ТРАНСПОРТ  УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ – МАЗУТА – ЗА СЕЗОНУ 2018/2019″
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА – 27.04.2018
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА СА ИЗМЕНОМ
OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕНОМ  УГОВОРУ
„ЈНМВ-Д-07/18 – ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ“
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
„Н-Е-08/18 – НАБАВКА ПРИРОДНОГ ГАСА“
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
„ЈНМВ-Д-09/18 – ПРЕДМЕТИ ОД ГВОЖЂА“
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
„ЈНВВ-Р-10/18 – РЕКОНСТРУКЦИЈА И ИЗГРАДЊА ВРЕЛОВОДА У УЛ. СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА“
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
„ЈНМВ-У-11/18 – БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА“
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
СТАТУТ ЗА 2016
БИЛАНС СТАЊА 31.12.2017
БИЛАНС УСПЕХА 31.12.2017.
БРУТО БИЛАНС НА ДАН 30.6.2018
ГРАД ЛЕСКОВАЦ ДОСТАВЉАЊЕ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ
ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 2017
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 2017
ОДЛУКА НО ЗА КРЕДИТ
ОДЛУКА НО О УСВАЈАЊУ ФИНАН. ПЛАНА ЗА 2017. год
ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ 2016
ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ 2017
ОП ОБРАЗАЦ
ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ ФИНАНС. ИЗВЕШТАЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
„ЈНМВ-Д-12/18 – НАБАВКА ДОБАРА-ГОРИВО“
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
„ЈНМВ-У-13/18 – ПРЕГЛЕД КОТЛОВА, ОПРЕМЕ ПОД ПРИТИСКОМ И ПРЕГЛЕД УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ“
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
„ЈНМВ-У-14/18 – ДЕПОНОВАЊЕ ШЉАКЕ“
ПОЗИВ
КOНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШTЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ