Бесплатан позив 0800-110-001    016/ 246 401 и 016 246 410

Јавне набавке велике и мале вредности – 2020/21

ПРЕДХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА МАЗУТ И УГАЉ 2020/21
Предходно обавештење за угаљ – 2020/21
„ЈНВВ-Н-Е-01/2020 – УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ-МАЗУТ „
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ИЗМЕНА ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
„ЈНМВ-У-02/2020 – ДЕПОНОВАЊЕ ШЉАКЕ „
 ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
„ЈНВВ-Д-03/2020 – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА „
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДГОВОР НА ПИТАЊА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
„ЈНВВ-Д-04/2020 – УГАЉ ЗА СЕЗОНУ 2020/2021 „
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДГОВОР НА ПИТАЊА ОД 20.05.2020.Г.
ОДГОВОР НА ПИТАЊА ОД 22.05.2020.Г.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
„ЈНВВ-Р-05/2020 – РЕМОНТ КОТЛА Т-12 У КОТЛАРНИЦИ ЦРВЕНА ЗВЕЗДА 2020/2021 „
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПОЗИВ-нови
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-нова
ОДГОВОР НА ПИТАЊА 1
ОДГОВОР НА ПИТАЊА 2
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
„ЈНМВ-У-06/2020 – ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ 2020/2021 „
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
„Н-Е-07/2020 – ПРИРОДНИ ГАС“
ПОЗИВ
ПОРУЏБЕНИЦА ЗА ГАС
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
 ЈНМВ-Д-08/2020 – НАБАВКА И УГРАДЊА 
ВЕНТИЛА
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
 ЈНВВ-У-09/2020 – ТРАНСПОРТ УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ – МАЗУТА ЗА СЕЗОНУ 2020/2021
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДГОВОР НА ПИТАЊА 23.06.2020.Г.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
 ЈНМВ-Р-10/2020 – ШАМОТИРАЊЕ
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
 ЈНМВ–11/2020 – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА УРБАНИСТИЧКЕ УСЛОВЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ БЛОКОВСКЕ КОТЛАРНИЦЕ ДУБОЧИЦА
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ИЗМЕНА И ДОПУНА КОН.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ОБРАЗАЦ бр.7
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА