Бесплатан позив 0800-110-001    016/ 246 401 и 016 246 410

Наруџбенице – 2020

ОБАВЕШТЕЊЕ О НОВИМ РОКОВИМА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПЦИМА НАРУЏБЕНИЦЕ ЗА – 2020.Г.

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА (у пословним просторијама)- НД-01/20Позив Наруџбеница
СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ И ПАСТЕ – НД-02/20ПозивНаруџбеница
ТАБЛЕТИРАНА СО И КУХИЊСКА СО ЗА ХПВ – НД-03/20Позив Наруџбеница
МЕРЕЊЕ КАМИОНА И ЦИСТЕРНИ – НУ-04/20ПозивНаруџбеница
ПРИЗНАНИЦЕ ЗА ШАЛТЕР – НД – 05/20ПозивСпецификацијаНаруџбеница
КОНТРОЛА ПП АПАРАТА И ХИДРАНАТА – НУ-06/20Позив Наруџбеница
МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ ГАСОВА – НУ-07/20ПозивНаруџбеница
УНУТРАШЊИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ – НР- 08/20Позив СпецификацијаНаруџбеница
СПОЉАШНИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ – НР-09/20ПозивСпецификацијаНаруџбеница
ВОДОВОДНИ И САНИТАРНИ МАТЕРИЈАЛ – НД-10/20ПозивНаруџбеница
ЕЛЕКТРООПРЕМА – НД-11/20ПозивНаруџбеница
КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ – НД-12/20ПозивНаруџбеница
АНАЛИЗА КОТЛОВСКЕ ВОДЕ – НУ-13/20ПозивСпецификацијаНаруџбеница
НАБАВКА ДЕЛОВА И СЕРВИСИРАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА – НД-14/20ПозивСпецификацијаНаруџбеница
РАЧУНАРСКА ОПРЕМА – НД-15/20ПозивНаруџбеница
ФАРБАРСКИ И МОЛЕРСКИ МАТЕРИЈА – НД-16/20ПозивНаруџбеница
ПРОЦЕНА РИЗИКА ОД КАТАСТРОФЕ – НУ-17/20 Позив 2Наруџбеница
ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА -18/20ПозивНаруџбеница
ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА- НУ-19/20ПозивНаруџбеница
ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА- НУ-20/20ПозивНаруџбеница
ЧИШЋЕЊЕ ДИМНИХ КАНАЛА – НУ-21/20ПозивНаруџбеница
БАЖДАРЕЊЕ ВЕНТИЛА СИГУРНОСТИ – НУ-23/20ПозивСпецификацијаНаруџбеница
НАБАВКА УЉА, МАЗИВА И АТИФРИЗА – НД-24/20ПозивСпецификацијаНаруџбеница
ПРЕГЛЕД ОПРЕМЕ ПОД ПРИТИСКОМ – НУ-25/20ПозивНаруџбеница
УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ – НУ-26/20ПозивСпецификацијаНаруџбеница
ОДРЖАВАЊЕ ВИДЕО НАДЗОРА И УГРАДЊА ВИДЕО КАМЕРЕ – НУ-27/20ПозивНаруџбеница
УНУТРАШЊИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ – НР-28/20ПозивСпецификацијаНаруџбеница
СПОЉНИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ – НР-29/20ПозивСпецификацијаНаруџбеница
СЕРВИС СВИЧЕРА И ЗАМЕНА ДИХТУНГА – НУ-30/20ПозивНаруџбеница
НАБАВКА И УГРАДЊА ЗА ХЕМИЈСКУ ПРИПРЕМУ ВОДЕ – НУ-31/20ПозивНаруџбеница
ПРОИЗВОДИ ОД ГВОЖЂА – НД-33/20ПозивСпецификацијаНаруџбеница
НАБАВКА МАНОМЕТРА И ТЕРМОМЕТРА – НД-34/20ПозивНаруџбеница
УРАВНОТЕЖЕЊЕ РАДНОГ ВЕНТИЛАТОРА – НУ-35/20ПозивНаруџбеница
ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД – НУ-37/20ПозивНаруџбеница
КОЛЕКТИВНО ОСИГУРАЊЕ РАДНИКА – НУ-38/20ПозивНаруџбеница
ТЕРМОВИЗИЈСКА КАМЕРА – 40/20ПозивНаруџбеница
АКОРИТ – НД-42/20ПозивСпецификацијаНаруџбеница
АЛАТИ – НД-43/20ПозивСпецификацијаНаруџбеница