Бесплатан позив 0800-110-001    016/ 246 401 и 016 246 410

Одлука о усвајању извештаја о реализацији развоја града Лесковца од 2015 до 2020. године, за 2016. годину