Бесплатан позив 0800-110-001    016/ 246 401 и 016 246 410

Планиране активности

Планиране активности јкп „топлана“ лесковац за 2018-ту год. су:

  • Реконструкција северне гране топловода система „с-17“
  • Реконструкција дела топловода „црвена звезда“
  • Скада систем -друга фаза системи „дубочица“ и „с-17“
  • Изградњња топловода система „с-17“ (прикључак за јкп „водовод“, нову спортску халу „дом партизана“ и завода за јавно здравље-лесковац.
  • Изградња топловода система „с-17“ (прикључак за геронтолошки центар и пу лесковац-ватрогасни дом).
  • Набавка и уградња гасног котла (10 mw) у котларници „црвена звезда“
  • Набавка и уградња фреквентне мрежне пумпе
  • Ремонт роста (покретна решетка) на котлу од 15 mw