Бесплатан позив 0800-110-001    016/ 246 401 и 016 246 410

Лична карта – Синдикат

ЛИЧНА KАРТА

Савез самосталних синдиката Србије настао је у борби радника за већа права и слободе. Прва радничка удружења и друштва основана су у Србији у другој половини 19. века. Идеја о удруживању радничких организација појавила се са оснивањем нових струковних синдиката. Тако је 27. априла 1903. године формиран Раднички савез Србије, чије деловање данас наставља Савез самосталних синдиката Србије. Са стогодишњом историјом, Савез самосталних синдиката Србије је најстарија синдикална централа у Републици Србији. Са поносом можемо рећи да је и синдикат ЈКП „Топлана“-Лесковац део СССС.

Данас, Савез самосталних синдиката Србије чини 28 самосталних синдиката формираних у привредним гранама и услужним и јавним делатностима, у које је учлањено 505.111 запослених.
Савез самосталних синдиката Србије је репрезентативна и највећа синдикална централа у Србији.
Запослени се учлањују и остварују основна права и заштиту пред послодавцима у 3.248 синдикалних организација формираних у предузећима и другим економско-правним субјектима.
Учлањавање у самосталне синдикате је добровољно и није условљено националном, верском нити политичком припадношћу.

За заступање интереса запослених и заштиту њихових права на нивоу територијалне аутономије и локалне самоуправе, Савез самосталних синдиката Србије формирао је 51 организацију, односно савеза у покрајинама и градовима и 118 повереништава у општинама. Савез самосталних синдиката Србије, као организација запослених, остварује своју улогу независно од политичких странака, партија и покрета, користећи методе и средства синдикалног деловања, преговарања и борбе у односима са послодавцима, владом и другим државним органима и институцијама система, као и сарадњом на начелима солидарности са другим синдикалним централама у Републици Србији.