Бесплатан позив 0800-110-001    016/ 246 401 и 016 246 410

Репрограм

ОБАВЕШТЕЊЕ

Сви грађани који нису измирили своја дуговања према ЈКП „Топлана“-Лесковац имају могућност да измире своја дуговања на рате закључивањем споразума односно склапање репрограма.

За све информације јавити се у канцеларији бр.12 или бр 14. у Управној згради у ул. 11. Октобра бр.25

ОДЛУКА О РЕПРОГРАМУ

На основу члана 30. Статута ЈКП Топлана је донела следећу

  Одлуку Члан 1.

Са корисницима услуге грејања, Споразуми о измирењу дуга  закључиваће се по следећој скали:

  • за дуг до 20.000,оо динара на рок до 6 месеци
  • за дуг од 20.000,оо динара до 50.000,оо динара на рок од 10 месеци
  • за дуг од 50.000,оо динара до 100.000,оо динара на рок од 15 месеци
  • за дуг од 100.000,оо динара до 200.000,оо динара на рок од 18 месеци
  • за дуг преко 200.000,оо динара на рок од 24 месеци

Месечни износ рате по склопљеном уговору не може бити мањи од половине месечног задужења по рачуну.

    Члан 2.

У случају да корисник не испоштује своје обавезе из споразума о измирењу дуга биће утужен са обрачунатом каматом на преостали дуг и трошковима судског поступка.