Бесплатан позив 0800-110-001    016/ 246 401 и 016 246 410

Обавештење о рекламацијама

Обавештење о рекламацијама на погрешно обрачунате цене, на рачун или услуге грејања