17945_logo
 Назив: Јавно комунално предузеће за производњу и дистрибуцију топлоте
Адреса: ул. 11. Октобар бр. 25  16000 Лесковац
Телефони: централа (фах) 016/246-410; директор 016/246-401
Жиро-рачуни:

Поштанска штедионица————-  200-2711890101824-09

Комерцијална банка—————–   205-5025-48

ОТП Банка——————–  275-10222099409-03

АИК банка———————————105-26228-12

Интеса банка—————————- 160-348689-57


 ПИБ: 100327422 
Матични број: 07205929
Регистрациони број: 6150634012
Шифра делатности : 3530