Бесплатан позив 0800-110-001    016/ 246 401 и 016 246 410

Лична карта

Основни подаци

Јавно комунално предузеће за производњу и дистрибуцију топлоте

ПИБ: 100327422
Матични број: 07205929
Регистрациони број: 6150634012
Шифра делатности: 3530