Тромесечни извештај III квартал са одлуком НО за 2021.г.