Формирана је у циљу оджавања термотехничких инсталација,и то почев од котларница,преко топловода,подстаница до грејних тела,односно крајњег потрошача.

Технички је потпуно опремљена и организована да отклони сваки проблем који се у процесу производње и дистрибуције топлотне енергије јави.

Мобилне екипе по позиву на број 016/242-566,тренутно реагују и отклањају пријављени квар.