НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

„ЈНМВ 16/16 -САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ СКЛАДИШТЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ ШЉАКЕ

ПОЗИВ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ