Сагласност Скупштине Града Лесковца на Одлуку о расподели добити