ОБАВЕШТЕЊЕagencija-za-bankarstvo-rsa-uvodi-pojam-poslovne-tajne-

 

Сви грађани који нису измирили своја дуговања према ЈКП „Топлана“-Лесковац имају могућност да измире своја дуговања на рате закључивањем споразума односно склапање репрограма.

За све информације јавити се у канцеларији бр.12 или бр 14. у Управној згради у ул. 11. Октобра бр.25

__________________________________________

 

 

 

ОДЛУКА О РЕПРОГРАМУagencija-za-bankarstvo-rsa-uvodi-pojam-poslovne-tajne-

 

На основу члана 30. Статута ЈКП Топлана је донела следећу

  Одлуку

 

Члан 1.

Са корисницима услуге грејања, Споразуми о измирењу дуга  закључиваће се по следећој скали:

– за дуг до 20.000,оо динара на рок до 6 месеци

– за дуг од 20.000,оо динара до 50.000,оо динара на рок од 10 месеци

– за дуг од 50.000,оо динара до 100.000,оо динара на рок од 15 месеци

– за дуг од 100.000,оо динара до 200.000,оо динара на рок од 18 месеци

– за дуг преко 200.000,оо динара на рок од 24 месеци

Месечни износ рате по склопљеном уговору не може бити мањи од половине месечног задужења по рачуну.

 

    Члан 2.

У случају да корисник не испоштује своје обавезе из споразума о измирењу дуга биће утужен са обрачунатом каматом на преостали дуг и трошковима судског поступка.

 

 

                                   ___________________________________