ЈКП „Топлана“ – Лесковац послује у 3 сектора;

– Сектор  економско – финансијских послова

– Сектор општих и правних послова

– Технички сектор

Технички сектор има 4 организационе јединице;

– Сервисна служба —- ул. Булевар ослобођења бр.149 —- тел: 016/242-566

– Котларница „Црвена звезда“ —– ул. 28.мар ББ —- тел: 016/251-767

– Котларница „Дубочица“ —– ул. Дубочица ББ —- тел: 016/222-316

– Котларница „С-17“—– ул. Косте Стаменковића бр.18 —- тел: 016/216-290