Председник Основне организације Синдиката ЈКП „Топлана“ Лесковац

Рашић Горан – тел. 060/622-77-83

                                 

Чланови Надзорног одбора Основне организације Синдиката ЈКП „Топлана“ Лесковац

  1. Пешић Далибор – Председник НО
  2. Цветковић Маја – члан НО
  3. Димитријевић Бобан – члан НО
  4. Ристић Зора – члан Но

Одбор Основне организације Синдиката ЈКП „Топлана“ Лесковац

  1. Рашић Горан – Председник 
  2. Пешић Бобан – Секретар
  3. Цакић Никола – Благајник