Наруџбенице – 2021

ОБАВЕШТЕЊЕ О НОВИМ РОКОВИМА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПЦИМА НАРУЏБЕНИЦЕ ЗА – 2021.Г.

Таблетирана со и кухињска со за ХПВ- НД-03/21Позив Наруџбеница
Мерење камиона и цистерни – НУ-04/21ПозивНаруџбеница
Признанице за шалтер – НД-05/21ПозивНаруџбеница
Контрола ПП апарата и Хидраната – НУ-06/21ПозивНаруџбеница
Хидразин и тринатријум фосфат НД-7/21ПозивНаруџбеница
Мерење емисије загађујућих гасова – НУ-8/21ПозивНаруџбеница
Дератизација и дезинсекција – НУ-9/21ПозивОбустављено
Водоводни и санитарни материјал – НД-10/21ПозивНаруџбеница
Електоопрема – 11/21ПозивНаруџбеница
Канцеларијски материјал – НД-12/21ПозивСпецификацијаНаруџбеница
Анализа котловске воде -НУ- 13/21ПозивНаруџбеница
Набавка делова и сервисирање моторних возила – НД – 14/21Позив
Аксијални компензатори – НД -15/21ПозивСпецификација
Рачунарска опрема – НД – 16/21Позив