Наруџбенице – 2021

ОБАВЕШТЕЊЕ О НОВИМ РОКОВИМА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПЦИМА НАРУЏБЕНИЦЕ ЗА – 2021.Г.

Таблетирана со и кухињска со за ХПВ- НД-03/21Позив Наруџбеница
Мерење камиона и цистерни – НУ-04/21ПозивНаруџбеница
Признанице за шалтер – НД-05/21ПозивНаруџбеница
Контрола ПП апарата и Хидраната – НУ-06/21ПозивНаруџбеница
Хидразин и тринатријум фосфат НД-7/21ПозивНаруџбеница
Мерење емисије загађујућих гасова – НУ-8/21ПозивНаруџбеница
Дератизација и дезинсекција – НУ-9/21ПозивОбустављено
Водоводни и санитарни материјал – НД-10/21ПозивНаруџбеница
Електоопрема – 11/21ПозивНаруџбеница
Канцеларијски материјал – НД-12/21ПозивСпецификацијаНаруџбеница
Анализа котловске воде -НУ- 13/21ПозивНаруџбеница
Набавка делова и сервисирање моторних возила – НД – 14/21ПозивНаруџбеница
Аксијални компензатори – НД -15/21ПозивСпецификацијаНаруџбеница
Рачунарска опрема – НД – 16/21ПозивНаруџбеница
Уравнотежење радног кола вентилатора – НУ – 17/21ПозивНаруџбеница
Фарбарски и молерски материјал – НД – 18/21ПозивСпецификација
Израда греде и шамотирање – НР – 19/21ПозивКонкурсна документацијаНаруџбеница
Програмски пакети за електронско пословање и софтвери (Office Windows paket) – НУ – 20/21ПозивНаруџбеница
Одржавање и сервисирање аутоматике и опреме у топлотним подстаницама – НУ – 22/21ПозивСпецификација
Одговор на питања
Обустављено
Одржавање и надоградња СКАДЕ (котларнице и подстанице)- НУ – 23/21Конкурсна документацијаОдговор на питањаНаруџбеница
Баждарење вентила сигурности – НУ – 24/21ПозивНаруџбеница
Спољашни и унутрашњи грађевински радови – НР-25/21Конкурсна документација
Замена одшљакивача котао бр. 3 – НР-26/21Конкурсна документација
Замена димних цеви на котлу Оптимал с-1000 у котларници „Дубочица“ – НР-27/21Конкурсна документација
Замена одшљакивача котао бр. 3″ – НР-28/21Конкурсна документација