ОБАВЕШТЕЊЕ О НОВИМ РОКОВИМА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПЦИМА НАРУЏБЕНИЦЕ ЗА – 2020.Г.

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА (у пословним просторијама)- НД-01/20Позив Наруџбеница
СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ И ПАСТЕ – НД-02/20ПозивНаруџбеница
ТАБЛЕТИРАНА СО И КУХИЊСКА СО ЗА ХПВ – НД-03/20Позив Наруџбеница
МЕРЕЊЕ КАМИОНА И ЦИСТЕРНИ – НУ-04/20ПозивНаруџбеница
ПРИЗНАНИЦЕ ЗА ШАЛТЕР – НД – 05/20 Позив Наруџбеница
КОНТРОЛА ПП АПАРАТА И ХИДРАНАТА – НУ-06/20Позив Наруџбеница
МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ ГАСОВА – НУ-07/20ПозивНаруџбеница
УНУТРАШЊИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ – НР- 08/20Позив Наруџбеница
СПОЉАШНИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ – НР-09/20ПозивНаруџбеница
ВОДОВОДНИ И САНИТАРНИ МАТЕРИЈАЛ – НД-10/20ПозивНаруџбеница
ЕЛЕКТРООПРЕМА – НД-11/20ПозивНаруџбеница
КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ – НД-12/20ПозивНаруџбеница
АНАЛИЗА КОТЛОВСКЕ ВОДЕ – НУ-13/20ПозивСпецификацијаНаруџбеница
НАБАВКА ДЕЛОВА И СЕРВИСИРАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА – НД-14/20ПозивНаруџбеница
РАЧУНАРСКА ОПРЕМА – НД-15/20ПозивНаруџбеница
ФАРБАРСКИ И МОЛЕРСКИ МАТЕРИЈА – НД-16/20ПозивНаруџбеница
ПРОЦЕНА РИЗИКА ОД КАТАСТРОФЕ – НУ-17/20Позив Продужење рока на ПозивНаруџбеница
ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА -18/20ПозивНаруџбеница
ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА- НУ-19/20ПозивНаруџбеница
ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА- НУ-20/20ПозивНаруџбеница
ЧИШЋЕЊЕ ДИМНИХ КАНАЛА – НУ-21/20ПозивНаруџбеница
БАЖДАРЕЊЕ ВЕНТИЛА СИГУРНОСТИ – НУ-23/20ПозивСпецификацијаНаруџбеница
НАБАВКА УЉА, МАЗИВА И АТИФРИЗА – НД-24/20ПозивСпецификацијаНаруџбеница
ПРЕГЛЕД ОПРЕМЕ ПОД ПРИТИСКОМ – НУ-25/20ПозивНаруџбеница
УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕНУ-26/20ПозивНаруџбеница
ОДРЖАВАЊЕ ВИДЕО НАДЗОРА И УГРАДЊА ВИДЕО КАМЕРЕНУ-27/20ПозивНаруџбеница
УНУТРАШЊИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИНР-28/20ПозивНаруџбеница
СПОЉНИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИНР-29/20ПозивНаруџбеница
ПРОИЗВОДИ ОД ГВОЖЂАНД-33/20ПозивНаруџбеница
НАБАВКА МАНОМЕТРА И ТЕРМОМЕТРАНД-34/20ПозивНаруџбеница
УРАВНОТЕЖЕЊЕ РАДНОГ ВЕНТИЛАТОРАНУ-35/20ПозивНаруџбеница
ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДНУ-37/20ПозивНаруџбеница
КОЛЕКТИВНО ОСИГУРАЊЕ РАДНИКАНУ-38/20ПозивНаруџбеница
АКОРИТ – НД-42/20ПозивНаруџбеница