ОБАВЕШТЕЊЕ О НОВИМ РОКОВИМА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПЦИМА НАРУЏБЕНИЦЕ ЗА 2019.Г.

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА (набавка за чајну кухињу)- НД-01/19 Позив     Наруџбеница
СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ И ПАСТЕ – НД-02/19 Позив     Наруџбеница
КОНТРОЛА ПП АПАРАТА – НД-03/19 Позив     Наруџбеница
КОНТРОЛА ХИДРАНАТА – НУ-04/19 Позив     Наруџбеница
МЕРЕЊЕ КАМИОНА И ЦИСТЕРНИ – НУ-05/19 Позив     Наруџбеница
ПРИЗНАНИЦЕ ЗА ШАЛТЕР – НД-06/19 Позив     Наруџбеница
ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕШЕТКУ – НУ-07/19 Позив     Одлука о обустави
МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈЕ ГАСОВА – НУ-08/19 Позив     Наруџбеница
ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД – НУ-09/19 Позив     Наруџбеница
ВОДОВОДНИ И САНИТАРНИ МАТЕРИЈАЛ – НД -11/19 Позив Спецификација   Наруџбеница
СПОЉНИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ – НР-12/19 Позив     Наруџбеница
УНУТРАШЊИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ – НР-13/19 Позив     Нараџбеница
КРПЉЕЊЕ ТРОТОАРА И КОЛОВОЗА – НР-14/19 Позив     Наруџбеница
КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ – НД- 15/19 Позив     Наруџбеница
Office Windows ПАКЕТ – НУ- 16/19 Позив     Наруџбеница
НАБАВКА ДЕЛОВА И СЕРВИСИРАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА – НД-17/19 Позив     Одлука о обустави
ЕЛЕКТРОПРЕМА – НД-18/19 Позив     Наруџбеница
НАБАВКА ДЕЛОВА И СЕРВИСИРАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА – НД-19/19 Позив     Наруџбеница
ОДРЖАВАЊЕ ВИДЕО НАДЗОРА – НУ-20/19 Позив     Наруџбеница
РЕМОНТ ПУМПИ – НУ-21/19 Позив     Наруџбеница
АНАЛИЗА КОТЛОВСКЕ ВОДЕ – НУ-22/19 Позив     Наруџбеница
ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕШЕТКУ – НУ-23/19 Позив

Спецификација 1 Спецификација 2

 

Наруџбеница1

Наруџбеница 2

МЕРЕЊЕ ДЕБЉИНЕ ЗИДА ЦЕВИ II И III ПРОМАЈЕ ОХЛАДНОГ СНОПА – НУ-24/19 Позив     Одлука о обустави
РАЧУНАРСКА ОПРЕМА – НД-25/19 Позив     Наруџбеница
МЕРЕЊЕ ДЕБЉИНЕ ЗИДА ЦЕВИ II И III ПРОМАЈЕ ОХЛАДНОГ СНОПА – НУ-27/19 Позив 2     Наруџбеница
ЧИШЋЕЊЕ ДИМНИХ КАНАЛА – НУ-28/19 Позив     Наруџбеница
РЕКОНСТРУКЦИЈА УНУТРШЊЕГ ОСВЕТЉЕЊА КОТЛАРНИЦЕ Ц.ЗВЕЗДА – НУ-29/19 Позив     Наруџбеница
ДЕФЕКТАЖА И ИЗРАДА ПРЕДМЕРА ЗА ПОКРЕТНУ РЕШЕТКУ- НУ-30/19 Позив     Наруџбеница
ДЕФЕКТАЖА И ИЗРАДА ПРЕДМЕРА ЗА ПОКРЕТНУ РЕШЕТКУ- НУ-31/19 Позив     Наруџбеница
БАЖДАРЕЊЕ МАНОМЕТРА – НУ- 32/19 Позив Спецификација   Наруџбеница
УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ – НУ – 33/19 Позив     Наруџбеница
УРАВНОТЕЖЕЊЕ РАДНОГ КОЛА ВЕНТИЛАТОРА – НУ – 34/19 Позив Спецификација   Наруџбеница
УЉА, МАЗИВА И АНТИФРИЗ – НУ – 35/19 Позив     Наруџбеница
БАЖДАРЕЊЕ ВЕНТИЛА СИГУРНОСТИ – НУ-36/19 Позив     Наруџбеница
НАБАВКА МАНОМЕТРА И ТЕРМОМЕТРА – НД-37/19 Позив Спецификација   Наруџбеница
ГВОЖЂЕ – НД-38/19 Позив Спецификација   Наруџбеница
ПРЕГЛЕД ОПРЕМЕ ПОД ПРИТИСКОМ И УНУТРШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ – НУ-39/19 Позив     Наруџбеница
ОСИГУРАЊЕ РАДНИКА – НУ-40/19 Позив     Наруџбеница
ИСПИТИВАЊЕ РАДНЕ ОКОЛИНЕ – НУ-41/19 Позив     Наруџбеница
АКТ О ПРОЦЕНИ РИЗИКА – НД-42/19 Позив     Наруџбеница
ТТ ИНСТАЛАЦИЈЕ – НД-43/19 Позив     Наруџбеница
АЛАТИ – НД-44/19 Позив     Наруџбеница
АКОРИТ – НД-45/19 Позив     Наруџбеница