ОБАВЕШТЕЊЕ О НОВИМ РОКОВИМА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПЦИМА НАРУЏБЕНИЦЕ

 

 

Репрезентација у пословним просторијама НУ-01/18 Позив Спецификација Наруџбеница
Средства за хигијену НУ-02/18 Позив Спецификација Наруџбеница
Контрола ПП апарата НУ-03/18 Позив Спецификација Наруџбеница
Оспособљавање радника НУ-04/18 Позив Спецификација Наруџбеница
Office Windows paket НИ-5/18 Позив
Мерење камиона и цистерни НУ-6/18 Позив Спецификација  Наруџбеница
Таблетирана со и кухињска СО за ХПВ НД-7/18 Позив Спецификација Наруџбеница
Признанице за шалтер НД-8/18  Позив Спецификација Наруџбеница
Емисија гасова НУ-9/18 Позив Спецификација Наруџбеница
Акорит НД-10/18 Позив Спецификација Наруџбеница
Допуна ормарића за прву помоћ НД-12/18 Позив Спецификација Наруџбеница
Спољашни грађевински радови НР-13/18 Позив Спецификација  Наруџбеница
Унутрашњи грађевинси радови НР-14/18  Позив Спецификација  Наруџбеница
Крпљење тротоара и коловоза НР-15/18 Позив Спецификација Наруџбеница