Репрезентација – НД-01/2022 Позив Наруџбеница
Средства за хигијену – НД-02/2022 Позив Наруџбеница
Мерење камиона и цистерни -НУ-03/2022 Позив Наруџбеница
Признанице за шалтер – НД-04/2022 Позив и Спецификација Одлука о обустави поступка
Контрола ПП апарата -НУ- 05/2022 Позив Наруџбеница
Контрола хидраната – НУ-06/2022 Позив Одлука о обустави поступка
Мерење емисије гасова – НУ-07/2022 Позив Одлука о обустави поступка
Канцеларијски материјал – НД-08/2022 Позив Наруџбеница

Одлука о раскиду уговора наруџбенице

Израда пројектне документације – НД-09/2022 Позив Одлука обустави поступка
Емисија гасова – НУ-10/2022 Позив Наруџбеница
Контрола хидраната -НУ-11/2022 Позив Наруџбеница
Водоводни и санитарни материјал – НД-12/2022 Позив Наруџбеница
Електроопрема – НД-13/22 Позив Наруџбеница
Анализа котловске воде – НУ-14/22 Позив Наруџбеница 
Набавка делова и сервисирање моторних возила – НД-15/22 Позив Наруџбеница
Рачунарска опрема – НД-16/22 Позив Наруџбеница
Уравнотежење радног кола вентилатора – НУ -17/22 Позив Наруџбеница
Фарбарски и молерски материјал -НД – 18/22 Позив Наруџбеница
Баждарење вентила сигурности – НУ – 19/22 Позив Наруџбеница
Канцеларијски материјал – НД – 20/22 Позив Одлука о обустави поступка
Израде греде и шамотирање – НР -21/22 Конкурсна документација Одлука о обустави поступка
Санација циклона К-III – НР -22/22 Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору
Израда греде и шамотирање -НР -23/22 Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору
Периодични преглед унутрашње гасне инсталације – НУ – 25/22 Позив
Периодични преглед унутрашње гасне инсталације – НУ – 26/22 поновљен Позив Наруџбеница
Услуга ревизије – НУ – 27/22 Позив Наруџбеница
Преглед опреме под притиском НУ – 28/22 Позив Наруџбеница
Таблетирана со и кухињска со за НРВ – НД – 29/22 Позив Наруџбеница
Хидразин и тринатријум фосфат – НД – 30/22 Позив Наруџбеница
Уља, мазива и антифриз – НД – 31/22 Позив Наруџбеница
Спољашњи и унутрашњи грађевински радови – НР- 32/22 Конкурсна документација Одлука о обустави поступка
Колективно осигурање радника -34/22 Позив Наруџбеница
Набавка материјала и опреме од гвожђа – НД-35/22 Позив
Гориво – НД-38/22 Конкурсна документација
Алати – НД-40/22 Позив