Набавка и уградња фреквентне, мрежне пумпе

НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

„Набавка и уградња фреквентне, мрежне пумпе- котларница Дубочица ЈНМВ-03/16

ПОЗИВ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ И ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ