Квартални извештај за I квартал са одлуком НО 2020. година