Квартални извештај за II квартал са одлуком НО 2020. година