Поштовани корисници обавештавамо Вас да се од 01.09.2022 године примењују нове цене грејања и то:

Обавештавамо цењене корисике да је шалтер наплате у Услужном центру од 20. јануара поново почео са радом, и да шалтер у згради Водовода више није у функцији.
21/03/2018

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

– За купце код којих постоји могућност за појединачно мерење и наплату по потрошњи:
Варијабилни део цене: стамбени простор 6,35 дин/kwh и пословни простор 7,56 дин/kwh.
Фиксни део цене: стамбени простор 37,64 дин/м2  и пословни простор 45,17 дин/м2
– За купце код којих непостоји техничка могућност за појединачно мерење и наплату по потрошњи:
Стамбени простор 113,24 дин/м2  и пословни простор 135,89 дин/м2 .