„ЈН-У-01/2021 – ДЕПОНОВАЊЕ ШЉАКЕ „
https://jnportal.ujn.gov.rs/konzola -ознака објављеног огласа 2021/S F05-0000008
Одлука о обустави поступка
JН-Д-02/21ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
https://jnportal.ujn.gov.rs/konzola – ознака објављеног огласа 2021/S F05-0001022
JН-Д-03/21НАБАВКА ПРИРОДНОГ ГАСА
https://jnportal.ujn.gov.rs/konzola – ознака објављеног огласа 2021/S F05-0001712
JН-Р-04/21НАБАВКА ГАСНОГ КОТЛА И ЕКОНОМАЈЗЕРА ЗА КОТЛАРНИЦУ Ц.ЗВЕЗДА
https://jnportal.ujn.gov.rs/konzola – ознака објављеног огласа 2021/S F05-0002517
JН-Д-06/21НАБАВКА МАЗУТА
https://jnportal.ujn.gov.rs/konzola – ознака објављеног огласа 2021/S F05-0002937
JН-Д-07/21НАБАВКА УГЉА“
 https://jnportal.ujn.gov.rs/konzola – ознака објављеног огласа 2021/S F05-0003317
JН-У-8/21 -ЈАВНИ ПОЗИВ
https://jnportal.ujn.gov.rs/konzola – ознака објављеног огласа 2021/S F05-0003886