Јавне набавке отворени поступак – 2022.г.

 

Набавка отвореног поступка за мазут-2022/S F05-0000224

-https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/67067

-Одлука о обустави

-Обавештење о обустави поступка

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЈНД-2/22 .-https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/71971
БАЖДАРЕЊЕ КАЛОРИМЕТРА ЈН-У-04/22-бр,. огласа  2022/S
F05-0002234-https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/84626