Извештај о реализацији програма развоја 2016 – 2020 за 2016. годину