Израда и реконструкција дела топловода од ул.Илије Стреле до ул.Учитеља Јосифа бр.55