Ценовник-примењује се од 01.10.2015.г. уз сагласност Градског већа Града Лесковца