НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

“ ЈНУ – 09/2014-ТРАНСПОРТ УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ (ТРАНСПОРТ МАЗУТА) ЗА СЕЗОНУ 2014/2015

ПОЗИВ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ