НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

“ ЈНД 10/2014 –  УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ -МАЗУТ ЗА СЕЗОНУ 2014/2015 

ПОЗИВ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ