Транспорт уља за ложење (транспорт мазута) за сезону 2015/2016

НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

„ЈНВВ-У-15/2015 Транспорт уља за ложење (транспорт мазута) за сезону 2015/2016 

ПОЗИВ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА И ОДГОВОРИ НА ПИТАЊЕ
ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА И ОДГОВОРИ НА ПИТАЊЕ – 2
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ