НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

“ САНАЦИЈА И ПРЕЗЕРВАЦИЈА ДИМЊАКА

ПОЗИВ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ