НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

“ ЈНМВ-У-20/2015 Сакупљање, транспорт, складиштење и депоновање шљаке 

ПОЗИВ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ