ОДЛУКА О РЕПРОГРАМУ

 

На основу члана 30. Статута ЈКП Топлана је донело следећу

 

Одлуку

 

Члан 1.

                                                 Са корисницима услуге грејања, Споразуми о измирењу дуга  закључиваће се по следећој скали:

– за дуг до 20.000,оо динара на рок до 6 месеци

– за дуг од 20.000,оо динара до 50.000,оо динара на рок од 10 месеци

– за дуг од 50.000,оо динара до 100.000,оо динара на рок од 15 месеци

– за дуг од 100.000,оо динара до 200.000,оо динара на рок од 18 месеци

– за дуг преко 200.000,оо динара на рок од 24 месеци

Месечни износ рате по склопљеном уговору не може бити мањи од половине месечног задужења по рачуну.

 

Члан 2.

        У случају да корисник не испоштује своје обавезе из споразума о измирењу дуга биће утужен са обрачунатом каматом на преостали дуг и трошковима судског поступка.

 

Директор
Небојша Крстић с.р.