НАЗИВ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

„JNMV-R-19/2015 Ремонт димних канала у котларници „Дубочица“ 

ПОЗИВ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА