ЈКП „Топлана“ – Врши дистрибуцију произведене топлотне енергије према корисницима изражене у м2 на нивоу града Лесковца;

Укупан пословни простор је: 108.387м2 leskovac-veternica1

Укупан стамбени и пословни простор је 330.620м2