Уградња опреме за индивидуално мерење
15/05/2015

Поштовани,
Покушаћемо да Вам унапред дамо објашњења на нека могућа питања:

Како се мери потрошња?
Потрошња топлотне енергије очитава се посебно за сваку подстаницу на систему, преко мерача утрошка топлотне енергије (калориметара) и номинално се изражава у киловат-сатима (kWh). Очитавање потрошње врши се сваког месеца, а очитане вредности представљају варијабилне трошкове на Вашем рачуну. Поред варијабилних трошкова, који ће се разликовати из месеца у месец, у односу на број утрошених киловат-сати, Ваш рачун за грејање имаће и ставку фиксних трошкова, који су константни за сваки месец и односе се на инсталисану снагу, односно сразмерни су површини која се греје .

Како се врши прерасподела трошкова?
Када су у питању куће, које имају своје засебне подстанице, начин обрачуна је једноставан јер корисник плаћа онолико киловат-сати колико је измерено за тај објекат. Али, када су у питању објекти колективног становања (зграде) начин прерасподеле трошкова није тако једноставан у почетној фази примене новог начина обрачуна, када још увек не постоје уграђени уређаји за очитаванје потрошње за сваки стан посебно. Утрошена количина топлотне енергије мери се на нивоу подстанице, а затим се утрошак дели по метрима квадратним, за сваки стан у конкретној згради. Овакав начин прерасподеле трошкова је почетак у примени нових тарифа, а крајњи циљ је да сваки корисник обезбеди могућност индивидуалне контроле потрошње за свој стан, уградњом одговарајуће опреме:

  1. калориметара и термостатских радијаторских вентила – уграђују се код новијих објеката где сваки стан има свој разводни ормарић
  2. делитеља и термостатских радијаторских вентила – уграђују се код старијих објеката

На који начин се врши обрачун?
Рачун за грејање састојаће се из два дела: Први део садржи фиксне трошкове који ће се фактурисати 12 месеци а други део садржи варијабилне трошкове који се односе на утрошену топлотну енергију и плаћа се док траје грејна сезона.

Како да контролишем свој рачун?
Висину својих месечних рачуна за грејање можете директно контролисати. С обзиром да ће корисници плаћати онолико колико потроше, објекти са највишим степеном енергетске ефикасности имаће најмање рачуне за грејање. Све што у Вашем дому или пословном окружењу урадите како бисте уштедели енергију директно ће умањити ваш рачун. Довољна је замена столарије, или поправка постојеће, да бисте остварили значајне уштеде на рачунима за грејање.

Где могу да добијем додатне информације?
За сва питања која имате у вези примене новог начина обрачуна топлотне енергије, Топлана Вам стоји на располагању. Можете нас контактирати путем телефона 016/246410, путем мејла: toplanale@gmail.com, или у информативној служби Топлане у ул.11. Октобра бр.25.